Telefonnummer

0734-24 52 62

Epostadress

eva@heladittinre.se

Vad är Mindfulness?

Mindfulness eller medveten närvaro som man också brukar benämna det, är ett förhållningssätt till livet som utvecklar uppmärksamhet, medvetenhet och medkänsla. Att med medvetenhet rikta sin uppmärksamhet mot vad som pågår just nu – i kroppen, i sinnet och i omgivningen. Att verkligen vara i det innevarande ögonblicket fullt ut utan att bedöma det som sker. Saker och ting är ju som de är och en del situationer/händelser kan vi inte påverka. I de fallen är det bättre att släppa taget om det istället för att älta och önska att det vore annorlunda. När vi med tiden lär oss detta besparar vi oss själva mycket lidande. När man tränar på att bli mer mindful gäller det också att ha tålamod och medkänsla med sig själv. Vi gör så gott vi kan och det är inte hälsosamt att hela tiden ha dömande och negativa tankar om oss själva. Allt detta tränar vi på genom att införliva mindfulness i våra liv. Genom mindfulnessträning får man ett effektivt verktyg att bryta gamla tankemönster och tankar som bara snurrar runt vanemässigt i huvudet. Vi har ju en förmåga att låta våra tankar fara hit och dit, utan att vi egentligen är medvetna om det. Ibland ältar vi det förflutna och ibland tänker vi på framtiden och finner många anledningar till att oroa oss för sånt som kanske kan hända. Vi är sällan närvarande i nuet vilket innebär att vi mentalt inte får någon vila från tankepladdret som ständigt försiggår. När man blir medveten om sitt eget tänkande kan man med hjälp av sin uppmärksamhet komma tillbaka till här och nu som i sin tur skapar en behaglig känsla av lugn i kroppen.

Hur tränar man Mindfulness?

Det finns flera enkla övningar man kan använda sig av för att bli mer närvarande i nuet. Mindfulnessmeditationer kan genomföras när man sitter, ligger, står eller går. Man tränar på att rikta sin uppmärksamhet mot olika företeelser i sin kropp beroende på vilken meditation man använder. Att observera och följa med i sin andning är en central övning i mindfulness och därför återkommer man alltid till att emellanåt hålla fokus på andningen under träningen. I många övningar riktar man också sin uppmärksamhet mot kroppsliga förnimmelser och man observerar sina tankar och känslor. Övningarna bör helst göras varje dag i den utsträckning det går. En lagom dos är ca 20 minuter om dagen. Även om man bara hinner med ca 10 minuter per dag så är vinsterna många. Den andra delen av träningen är att använda sig av det man lärt sig under meditationerna som ett verktyg för att i sitt dagliga liv komma tillbaka till nuet och sedan försöka vara så närvarande man kan i det man gör under dagen. Det blir allt längre stunder ju mer man tränar.

På vilket sätt kan Mindfulnessträning hjälpa dig?

 • Reducera stress och oro
 • Ett sätt att bli lugnare och mer avslappnad
 • Bidra till större självkännedom
 • Öka förmågan att fokusera
 • Öka uppmärksamheten och koncentrationen
 • Hjälpa dig att bli en bättre lyssnare
 • Bidra till att du blir mindre dömande
 • Förbättrar sömnen
 • Bli mer medkännande med dig själv och andra
 • Bli gladare
 • Ett effektivt sätt för återhämtning
 • Du kan välja din reaktion i allt fler situationer
 • Du lär dig lyssna bättre på din kropp
 • Du lär dig hantera känslor bättre

Det här är bara några av de positiva förändringar som kan ske vid träning, listan kan göras lång. Numera finns det mycket forskning kring vad som händer när man regelbundet tränar mindfulness, bl.a. vilka positiva effekter det har på vår hjärna. Är du intresserad så gå gärna in och läs mer på nätet.

Läs mer om mindfulnessgruppen jag kommer att starta till våren under fliken Kurser.