Telefonnummer

0734-24 52 62

Epostadress

eva@heladittinre.se

Soul Body Fusion® är en process som, liksom namnet antyder, syftar till att förena kropp och själ på ett enkelt och snabbt, men kraftfullt sätt. När man upplever trauman, olyckor, stress, besvikelser m.m. som får oss att må dåligt, kan det bidra till att kroppens och själens energifrekvenser kommer i ofas. Soul Body Fusion verkar på cellnivå så att kroppens och själens energifrekvenser bättre harmonierar med varandra igen och denna förändring är varaktig. På så sätt skapas större balans och välbefinnande i tillvaron. Många upplever ett stort lugn efter att ha fått Soul Body Fusion. För bästa resultat bör den göras vid tre tillfällen under en tre veckors period. Mellan första och andra processen bör det gå ca en vecka och mellan andra och tredje processen är det lagom med ca två veckors mellanrum.

Skaparen av Soul Body Fusion® heter Jonette Crowley.  Hon är en andlig lärare sedan många år tillbaka och författare. Hon är en upptäcktsresande som har lett många andliga resor runt om i världen. Läs gärna mer på hennes hemsida www.jonettecrowley.com.

Soul Body Fusion: 3 gånger x 30 – 40 minuter – 850 kr