Telefonnummer

0734-24 52 62

Epostadress

eva@heladittinre.se

Soul Body Fusion® är en process som syftar till att förena kropp och själ på ett enkelt och snabbt, men kraftfullt sätt. När man upplever trauman, olyckor, stress, besvikelser med mera, som får oss att må dåligt, kan det bidra till att kroppens och själens energifrekvenser hamnar i disharmoni med varandra. En känsla av obalans, låg energinivå och vilsenhet kan bli några av följderna.
Soul Body Fusion® verkar på cellnivå så att kroppens och själens energifrekvenser åter harmonierar med varandra och denna förändring är varaktig. På så sätt skapas större balans och välbefinnande i tillvaron. Många upplever ett stort lugn och en känsla av att ”komma hem” till sig själv efter att ha fått Soul Body Fusion®. Din ljusa, kraftfulla själ får en möjlighet att ta plats i din kropp igen, såsom det var tänkt från början. Detta ger dig möjligheten att leva ditt liv enligt din högre potential.

För bästa resultat bör den göras vid tre tillfällen under en tre veckors period. Mellan första och andra processen bör det gå ca en vecka och mellan andra och tredje processen är det lagom med ca två veckors mellanrum.

Skaparen av Soul Body Fusion® heter Jonette Crowley.  Hon är en andlig lärare sedan många år tillbaka och författare. Hon är en upptäcktsresande som har lett många andliga resor runt om i världen.

Soul Body Fusion®: Tre sessioner på ca 45 minuter vardera – 850 kr totalt för alla tre gånger.

Om du har fått Soul Body Fusion® vid ett tidigare tillfälle, kan du boka tid för endast en session – 325 kr

Soul Body Fusion® på distans: Tre sessioner på ca 40 minuter vardera – 700 kronor totalt för alla tre gånger.